Erşah TurizmErşah Turizm
Forgot password?

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Politika ve Aydınlatma Metinleri

Erşah Turizm özel hayatın gizliliğine saygı duymaktadır. Bu nedenle iletişim halinde olduğu tüm paydaşlarının temel hak ve özgürlerini korumak amacıyla veri güvenliği ve işleme politikalarını yürürlükte olan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak gerçekleştirmektedir.

Erşah Turizm Aydınlatma ve Açık Rıza Metni

Erşah Turizm Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası

Erşah Turizm Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Politikası

Erşah Turizm Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası

Kişisel Veri Sahibi Tarafından Yapılacak Başvurulara İlişkin Form

Erşah Turizm Çerez Politikası’nı Okumak İçin Lütfen Tıklayınız.